Loading...

Educatie

workshop nd elzenhage

Kunst In Noord bedenkt en geeft creatieve workshops voor middelbare scholieren bij Nieuw Dakota, platform voor hedendaagse kunst gevestigd op de NDSM-werf in Amsterdam Noord.

In samenwerking met Nieuw Dakota heeft Kunst In Noord het educatieprogramma voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Het programma laat leerlingen uit Amsterdam en daarbuiten op een toegankelijke manier kennis maken met de tentoonstellingsplek en met hedendaagse beeldende kunst. De workshops zijn op maat en sluiten aan op de tentoonstellingen van Nieuw Dakota. De opzet van de workshops is: een interactieve rondleiding, een groepsgesprek waarbij soms de kunstenaar of curator zelf aanwezig is en tenslotte gaan leerlingen zelf aan de slag met een creatieve opdracht waarin wordt uitgegaan van een of meerdere aspecten van de tentoonstelling. Met het educatieprogramma worden leerlingen gestimuleerd om te reflecteren op hedendaagse kunst. Het doel is in eerste instantie om de leerlingen kunst te laten ervaren en zelf iets te maken. En daarnaast om ze te stimuleren om na te denken over wat kunst is en wat haar rol in de samenleving is of zou kunnen zijn. Het eigen creatieve vermogen van de leerlingen wordt aangesproken en verder ontwikkeld. Daarnaast wordt er inzicht gegeven in het maakproces van de kunstenaar en de totstandkoming van tentoonstellingen.  

Voor nadere  informatie over een workshop of er meteen een boeken? Neem dan contact op via info@kunstinnoord.nl          


Partners in Educatie: 

logo nieuw Dakota

Klik hier voor het programma van de tentoonstellingen van Nieuw Dakota.